Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd. Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden dat het kind – tijdelijk – ergens anders gaat wonen. Pleegzorg kan om veel verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding (tijdelijk) niet (meer) aan kunnen. Het is dan voor het kind – en vaak ook voor de ouders – beter als het kind tijdelijk in een ander gezin woont, of af en toe bij een ander gezin logeert.
Bijna de helft van de kinderen die in een ander gezin opgroeien, woont bij familie of bekenden. Zoals bij opa, oma, tante, oom of bij de buurvrouw of de juf. Helaas is het niet altijd mogelijk om een geschikte plek te vinden binnen het netwerk van het kind. Daarom zijn we hard op zoek naar gezinnen die kinderen willen opvangen die ze niet (zo goed) kennen.

Kan ik pleegouder worden?

Kun jij een kind structuur, warmte en veiligheid bieden? Dan kun je in principe pleegouder worden. Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden waaraan je als pleegouder moet voldoen:

  • je bent minimaal 21 jaar;
  • je ontvangt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. De pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring - na jouw toestemming - aan;
  • je kunt een kind een stabiele leefsituatie bieden;
  • je hebt een aparte slaapkamer beschikbaar voor een pleegkind;
  • je bent bereid om samen te werken met ouders en andere mensen die voor het kind belangrijk zijn;
  • je staat open voor begeleiding van de pleegzorgorganisatie en biedt ondersteuning bij de uitvoering van het hulpverleningsplan.