Informele steun

Informele gezinsondersteuning is een laagdrempelige vorm van steun voor gezinnen die overbelast zijn waardoor de opvoeding van kinderen onder druk komt te staan. Door deze gezinnen te koppelen aan een stabiel gezin in de buurt, kunnen kinderen even ontspannen kind zijn en worden ouders ontlast. Voor ieder gezin wordt een passend ondersteunend gezin gezocht en in onderling overleg worden afspraken gemaakt over hoe de steun eruitziet. In sommige gevallen wordt het kind op een vast dag(deel) in de week in het ondersteunende gezin opgevangen, in andere gevallen komt een vrijwilliger in het gezin ondersteunen. Hierdoor blijven gezinnen overeind en kunnen kinderen thuis gezond (blijven) opgroeien.

Ook voor jongeren die op eigen benen willen staan en geen sociaal vangnet hebben is een helpende hand nodig. Je kunt bijvoorbeeld een kamer verhuren aan een jongere via Kamers met Aandacht. Met jouw informele hulp, zoals een kop thee drinken of even meelezen met belangrijke papieren, help je de jongere op weg in de laatste stappen naar een stabiele toekomst.